Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Veendammerman, verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens op deze website.

Als u op dit blog wilt reageren of als u zich op deze site wilt abonneren wordt er gevraagd naar uw (schuil)naam, e-mailadres en eventueel uw website-adres. Deze zijn, aangevuld met uw IP-adres, zichtbaar voor de Veendammerman, die als enige de inlogcodes voor deze site heeft. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens en/of reactie(s) verwijderd moeten worden, dan kunt u een mail sturen.

De Veendammerman streeft ernaar om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u hierover uw vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u een mail sturen.

Uw gegevens zijn beveiligd door middel van anti-virus software. De website is versleuteld door middel van een SSL-certificaat.